klik

Grafiek

Grafiek is mijn passie, voor mij de manier bij uitstek om me uit te drukken. Het verbaast mij steeds meer
hoezeer de eeuwenoude technieken van houtsnede en ets me in staat stellen om mijn kijk op de huidige tijd weer te geven.
Daar kan geen computer tegen op.
In mijn werk komen altijd landschappen voor. Het is niet de bedoeling het landschap zo mooi mogelijk weer te geven. Ik stel me open voor de manier waarop het landschap zich aan mij voordoet. Lijnen, vormen, structuur, huid, kleur en atmosfeer van de natuur laat ik op mij inwerken. De beelden komen intuïtief tot stand, waarbij ook muziek of gedichten in belangrijke mate de stemming bepalen.